Autors i Autores

Jordi de Sant Jordi
finals s. XIV-1424

Al castellà

  • Jordi de Sant Jordi. Madrid: Cruz y Raya, 1934. (Selecció, traducció i notes de Fèlix Ros)
  • En mal poder. Barcelona: Mall, 1987. (Edició bilingüe amb la versió original i en castellà. Trad. Joan R. Masoliver, edició i pròleg de Martí de Riquer)
  • Poesía [Antologia]. Barcelona: Barcino DVD Ediciones, 2009. (Trad. José María Micó)