Autors i Autores

Jordi de Sant Jordi
finals s. XIV-1424

Obra

Poesia

 • "Un cors gentil m'a tant enamorat" / "Debat"
 • "D'aver lo nom e lo dret tall d'aymia" / "Aimia"
 • "En mal poders, enqueres en mal loch"
 • "Jus lo front port vostra bella semblança" / "Estramps"
 • "Pus que tan be sabetz de cambiar" / "Lo canviador"
 • "Tant es li mals que'm fayts soffrir" / "Dansa e escondit"
 • "Ajustat vey d'Amor tot lo poder" / "Setge d'amor"
 • "Deserts d'amichs, de bens e de senyor" / "Presoner"
 • "Enuig, enemich de jovent"
 • "No m'asalt d'om qu'en tots afars no sia" / "Cobla esparsa"
 • "Cant vey li temps camgar e 'nbrunusir"
 • "Tots jorns aprench e desaprench ensemps" / "Cançó d'opòsits"
 • "Ara hojats, dompnas, que us fau sauber" / "Crida"
 • "Dompna, tot jorn vos vau preyan"
 • "Enyorament, enuig, dol e desir"
 • "No pot ren dir ne far que bé estia" / "L'estat d'honor e d'amor"
 • "Sovint sospir, dona, per vós, de lluny" / "Comiat"
 • "Axi com son sus l'espera los signes" / "Midons"
 • EDICIONS:
 • Obres poètiques de Jordi de Sant Jordi. Barcelona: L'Avenç / Madrid: Murillo, 1902.
 • Jordi de Sant Jordi, poesies. Barcelona: Catalònia, 1935.
 • Cinq poèmes d'amour de Jordi de Sant Jordi. Tolosa: Société des Bibliophiles Occitans, 1945.
 • Poesies completes. Barcelona: Curial, 1974.
 • Obra lírica. Barcelona: Edicions 62, 1982.
 • Les poesies de Jordi de Sant Jordi, cavaller valencià del segle XV. València: Tres i Quatre, 1984.
 • Obra poètica. València: Alfons el Magnànim, 1994.
 • Antologia poètica. València: L'Oronella/Serveis Ed. Valencians, 2002.
 • Poesies. Barcelona: Barcino, 2005.
 • Tres poetes valencians del Segle d'Or. Ausiàs March, Roís de Corella, Jordi de Sant Jordi. Alzira: Bromera, 2007; 2014
 • Poesia. Barcelona: Barcino, 2011.

Estudis sobre l'autor/autora

 • BADIA, Lola: "Les bones lletres del segle valencià", Caràcters (València), núm. 44, juliol del 2008.
 • BALDAQUÍ, Ramon: "A l'entorn de la biografia de Jordi de Sant Jordi. Un document inèdit", Actes del Novè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes I. Barcelona: Abadia de Montserrat, 1993.
 • CABRÉ, Lluís: "El conreu del lai líric a la literatura catalana medieval", Llengua & Literatura (Barcelona), núm. 2, 1987, p. 67-132.
 • CABRÉ, Lluís: "Jordi de Sant Jordi, Poesies", Llengua & Literatura (Barcelona), núm. 17, 2006, p. 470-476.
 • CASTELLS-CAMBRAY, Jordi: "L'aspecte pragmàtic en la poesia tardomedieval catalana", A Sol Post (Alcoi), núm. 1, 1990, p. 63-73.
 • FRATTA, Aniello: "Per una rilettura di 'Jus lo front' de Sant Jordi", Estudis Romànics (Barcelona), vol. 20, 2000, p. 177-195. [En italià]
 • GÀLVEZ, Jordi: "Trobador de l'excés", Avui Cultura (Barcelona), 26 de novembre de 1998.
 • GIROLAMO, Constanzo di: "Ausiàs March i la tradició occitana", Avui Cultura (Barcelona), 23 d'abril del 1997.
 • GIROLAMO, Constanzo di: "Da Orange a Beniarjó (passando per Firenze). Un'interpretazione degli estramps catalani", Revue d'Études Catalanes (Montpeller), núm. 2, 1999, p. 81-95. [En italià]
 • MARFANY, Joan Lluís: Pròleg a Poesia catalana medieval. Barcelona: Edicions 62, 1978.
 • MARTOS, Josep Lluís: "Jordi de Sant Jordi, Poesies", Caplletra (València), núm. 38, 2005, p. 309-312.
 • MIQUEL, Dolors: "Jordi de Sant Jordi, el poeta moro", El País. Quadern (Barcelona), núm. 1135, 13 d'octubre del 2005.
 • PUJOL, Josep: "Sobre els 'Stramps' de Jordi de Sant Jordi", Textos literaris catalans. Barcelona: Columna, 1994, p. 29-55.
 • PALAU, Josep: "Jordi de Sant Jordi, tan jove", Avui Cultura (Barcelona), 8 de gener de 1998.
 • RIQUER, Isabel de: "Mala domna i dona de mal: el rebuig de l'estimada infidel per part dels trobadors i dels poetes catalans de l'edat mitjana", Caplletra (València), núm. 39, 2005, p. 141-169.
 • RIQUER, Martí de: Pròleg a Obra lírica. Barcelona: Edicions 62, 1982.
 • RIQUER, Martí de: "La lírica entre els trobadors i Ausiàs March: Jordi de Sant Jordi", Història de la literatura catalana. Barcelona: Ariel, 1984, vol. 2, p. 154-176.
 • RIQUER, Martí de, i BADIA, Lola: "Estudi" i "Estracte de documents referents a Jordi de Sant Jordi", Poesies de Jordi de Sant Jordi. València: Tres i Quatre, 1984.
 • RIQUER, Martí de: "Els 'Stramps' de Jordi de Sant Jordi: idees i influències", Anàlisi i comentaris de textos literaris catalans. Barcelona: Curial, 1985, p. 96-104.
 • ROMEU, Josep: "Comentaris al cançoner de Jordi de Sant Jordi", Serra d'Or (Barcelona), núm. 210, març de 1977.
 • ROMEU, Josep: "La lírica catalana des del segon quart del segle XIV a Ausiàs March", L'època medieval a Catalunya. Barcelona: Abadia de Montserrat, 1989, p. 153-171.
 • SCARPATI, Oriana: "Així com… Le comparazioni nella lirica di Jordi de Sant Jordi", Caplletra (València), núm. 39, 2005, p. 171-198. [En italià]
 • SIRERA, Josep Lluís: "L'esplendor literari del segle XV", Història de la literatura valenciana. València: Alfons el Magnànim/Generalitat Valenciana, 1995, p. 71-122.
 • VILLALMANZO, Jesús: "Data i lloc de la mort de Jordi de Sant Jordi", Caplletra (València), núm. 15, 1993, p. 63-73.