Autors i Autores

Jordi de Sant Jordi
finals s. XIV-1424

Pòrtic

Jordi de Sant Jordi (València?, finals del S. XIV – ?, 1424). Cavaller i poeta.

Adscrit a la cort d'Alfons el Magnànim, escriu poemes d'amor cortesà de caire trobadoresc i es relaciona amb poetes com Andreu Febrer o el castellà Íñigo de Mendoza. Influenciat pels grans trobadors del S. XII, utilitza abundantment els recursos lèxics i de flexió provençals, però sobre una base que ja és eminentment catalana. De la seva obra es conserven 18 poemes d'una gran bellesa, que han estat suficients per a considerar-lo com a un dels autors més importants de la lírica en llengua catalana abans d'Ausiàs March.

Les seves poesies han estat editades en diverses ocasions, destacant els reculls Les poesies de Jordi de Sant Jordi, cavaller valencià del segle XV, editat a València per Tres i Quatre, a cura de Martí de Riquer i de Lola Badia, i Poesies, editat a Barcelona per Barcino i a cura d'Aniello Fratta. La seva obra ha estat traduïda al castellà i a l'italià.Pàgina elaborada per Josep Miàs per a l'AELC.