Autors i Autores

Segimon Serrallonga
1930 - 2002

Coberta del monogràfic de la revista Reduccions dedicat a Segimon Serrallonga.

Articles

 • Miscel·lània Segimon Serrallonga. Vic: Eumo, 2001.
 • CARBONELL, Manuel: "Segimon Serrallonga. Poemes 1950-1975", Els Marges (Barcelona), núm. 16, 1979, p.125-127.
 • CARBONELL, Manuel: "La sala de l'univers", Reduccions. Revista de poesia, (Vic), núm. 73-74, 2000, p. 179-193.
 • CARBONELL, Manuel: "Poesia i 'Polis'. La posició de Segimon Serrallonga", L'Avenç (Barcelona), núm. 271, 2002, p. 7-9.
 • CLAPÉS, Antoni: "No creguis res/que en vers no entri", Avui, 8 de maig de 2002, p. 21.
 • CODINA i VALLS, Francesc: "La traducció poètica com a pràctica hipertextual. Algunes notes arran de quatre versions catalanes, i una contraexultació, del sonet 129 de Shakespeare", dins Miscel·lània Segimon Serrallonga. Vic: Eumo, 2001, p.69-87.
 • CODINA i VALLS, Francesc: "Encomi del mestre Segimon Serrallonga", Llengua & Literatura (Barcelona), 2002, p. 489-494.
 • CODINA i VALLS, Francesc: "La lliure aventura poètica de Segimon Serrallonga", Serra d'Or (Barcelona), núm. 515, 2002, p. 52-55.
 • COROMINA, Eusebi: "Un assaig de retrat intel·lectual", Miramarges (Vic), núm. 27, 2000, p. 5.
 • FARRÉS, Pere: "Segimon Serrallonga i els poetes", Reduccions. Revista de poesia (Vic), núm. 73-74, 2000, p. 194- 208.
 • FARRÉS, Ramon: "Les traduccions de Segimon Serallonga: Guia de viatge", Miramarges (Vic), núm. 27, 2000, p. 23- 24.
 • FARRÉS, Ramon: "Serrallonga i Morer, Segimon" dins BACARDÍ, M. i GODAYOL, P. (dir.): Diccionari de la traducció catalana. Vic: Eumo, 2011, p. 515- 516.
 • MIRALLES, Carles: "Sobre els homes, la natura del món i l'amor", Avui (Barcelona), 3 de novembre de 2002, p. X-XI.
 • MOLAS, Joaquim: "Carta a l'editor", dins SERRALLONGA, S.: Poemes 1950-1975. Barcelona: Crítica, 1979, p. 7-11.
 • MOLAS, Joaquim: "Serrallonga o la passió de llegir", Reduccions. Revista de poesia (Vic), núm. 73-74, 2000, p. 209-212.
 • OBIOLS, Víctor: "L'interpoema de Segimon Serrallonga i l'apropiació de Joan Ferraté: dos procediments originals de traducció poètica en la poesia catalana contemporània", Quaderns. Revista de traducció (Barcelona), núm. 5, 2000, p.69-81.
 • OBIOLS, Víctor: "L'assenyada rauxa. La poesia de Segimon Serralonga", Avui (Barcelona), 25 de juliol de 2002, p. VI.
 • PESSARODONA, Marta: "William Blake, un místic molt particular", Avui (Barcelona), 3 d'octubre de 1981, p. 25.
 • PINYOL i TORRENTS, Ramon: "Segimon Serrallonga", Revista d'Igualada (Igualada), núm. 1, 1999, p. 112.
 • PONT, Jaume: "La soledad poética de Segimon Serrallonga", Destino (Barcelona), núm. 2216, 1980, p. 28.
 • RIERA, Ignasi: "Segimon", Avui (Barcelona), 13 d'abril de 2002, p. 3.
 • ROCA, Andreu: "Segimon Serrallonga, corrector", Miramarges (Vic), núm. 27, 2000, p. 25-26.
 • SÒRIA, Enric: "Un mestre en la penombra", Avui (Barcelona), 15 d'abril de 2002.
 • TORRENTS, Ricard:"'Maig 1968'. Un palimpsest líric de Segimon Serrallonga", Reduccions. Revista de poesia (Vic), núm. 38, 1988, p. 43-69.
 • TORRENTS, Ricard: "A propòsit de 'La tenebra' i altres sobrepoemes de Segimon Serrallonga", Reduccions. Revista de poesia (Vic), núm. 73-74, 2000, p. 107-167.
 • TORRENTS, Ricard: "Vam partir tots cinc o l'(a)ventura del poeta", dins Miscel·lània Segimon Serrallonga. Vic: Eumo, 2001, p. 197-246.
 • TORT, Antoni: "Breus notes sobre Segimon Serrallonga, professor", Miramarges (Vic), núm. 27, 2000, p. 18- 20.
 • TRIADÚ, Joan: "La poesia de Segimon Serrallonga", Reduccions. Revista de poesia (Vic), núm. 73-74, 2000, p. 228-231.
 • TUNEU, Miquel: "Segimon Serrallonga, editor", Miramarges (Vic), núm. 27, 2000, p. 26.
 • VILARRODÀ, Jordi:"Segimon Serrallonga, poeta", El 9 Nou (Vic), 13 de novembre de 1998, p. 40.
 • VILARRODÀ, Jordi: "Segimon Serrallonga, activista", Miramarges(Vic), núm. 27, 2000, p. 14-17.