Autors i Autores

Segimon Serrallonga
1930 - 2002

Prosa

Al jovent. Qui no milita per una causa que abraci l'interès personal més fondo amb l'interès general més ampli no és digne d'escriure una sola ratlla: no valdrà la pena, i ens farà perdre el temps, que podríem despendre en una terrassa de cafè bevent, xerrant o xiulant, i que ell, pensant que fa qui sap què, ens pren per fruir (i patir) la vanitat del no-res. Per al segle XXI: viviu i després, si us vaga, escriviu bé, del que sabeu en la mesura que ho sabeu i del que no sabeu en la mesura que no ho sabeu, perquè és només dins aquestes coordenades que és veritat que l'home és la mesura de totes les coses.

(Del llibre Sempre voldré voler. Castelló: Ellago/La Trossa, 2007, p. 34)