Autors i Autores

Segimon Serrallonga
1930 - 2002

Selecció d'articles

  • "El càntic dels càntics de Verdaguer", dins Anuari Verdaguer 1995-1996. Vic: Eumo, 1999.
  • "Del 'llibre de solituds' endins", dins Col·loqui Miquel Martí Pol: 1948 cinquanta anys de poesia 1998. Vic: Eumo, 2000.
  • "Del 'Llibre d'amic' al 'Cants d'Abelone'", dins SERRALLONGA, S.: Sempre voldré voler. Castelló: Ellago/La Trossa, 2007, p. 161-169.
  • "Llegir els clàssics amb Riba", dins SERRALLONGA, S.: Sempre voldré voler. Castelló: Ellago/La Trossa, 2007, p. 171-182.
  • "Llengua i potència", dins SERRALLONGA, S.: Sempre voldré voler. Castelló: Elago/La Trossa, 2007, p. 183-186.
  • "Les ascensions de Verdaguer. De la mitologia a la mística", dins SERRALLONGA, S.: Sempre voldré voler. Castelló: Ellago/La Trossa, 2007, p.187-193.