Autors i Autores

Màrius Serra

Monocle.

Aquesta novel·la es va publicar inacabada a La Vanguardia durant l'any 2003, tot sol·licitant propostes de final als lectors. En van arribar 145 i la novel·la completa es va llançar al quiosc el diumenge 29 de juny. L'experiència va suscitar una altra novel·la de "sense ficció": De com s'escriu una novel·la, l'edició de la qual inclou un exemplar de Monocle.

Altres edicions:

  • Barcelona: Cercle de Lectors, 2012 (llibre electrònic).