Autors i Autores

Estanislau Torres
1926-2021

Pòrtic

Estanislau Torres i Mestres (Barcelona, 1926-2021). Nom de ploma: Estanislau Torres. Autor polifacètic. La seva obra, en molts casos relacionada, directament o indirectament, amb la Guerra Civil, abasta des de novel·les i contes fins a reportatges històrics i de viatges, llibres d'entrevistes i novel·les juvenils.

Fou soci d'honor de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana.Actualització: Carme Ros i Helena Molist.
Fotografia: Arxiu personal de l'autor.