Autors i Autores

Oriol Vergés

Dels telers als canons (1690-1714).

A finals del segle XVII s'observa al Principat un desig de recuperació econòmica representada, entre altres aspectes, per la modernització del tèxtil artesanal, voluntat de Narcís Feliu de la Penya i el cercle dels seus amics. Aquesta i altres iniciatives es veuran truncades per la guerra i la desfeta de 1714.

En aquest marc que va dels telers als canons, la novel·la presenta una apassionada història d'amor i d'aventures. Un Castellbroc, un Moliner i una duquessa francesa són els protagonistes de ficció dels esdeveniments.

Al final de la novel·la el lector trobarà una explicació per a destriar les situacions i els personatges fruit de la fantasia d'aquells que són estrictament històrics.

Amb les arrels del país, com a la vida dels nostres avantpassats, s'entrelliguen l'aventura i la història.

(Sinopsi)