Autors i Autores

Oriol Vergés

La falç al puny.

El període entre el 1638 i el 1652 fou una època de greus transtorns polítics a Catalunya: Les revoltes camperoles, el Corpus de Sang i la Guerra de Separació. Amb el fons de la injustícia i el malestar social en les revoltes, els Castellbroc i els Moliner bviuen els esdeveniments tràgics. Un Moliner serà, en la novel·la, l'autor del romanç d''Els Segadors'.

Al final de la novel·la el lector trobarà una explicació per a destriar les situacions i els personatges fruit de la fantasia d'aquells que són estrictament històrics.

Amb les arrels del país, com a la vida dels nostres avantpassats, s'entrelliguen l'aventura i la història.

(Sinopsi)