Autors i Autores

Oriol Vergés

Llibertat, igualtat i franternitat: França (1789-1796).

Els fets de la Revolució francesa marquen uns canvis polítics que repercutiran en la història d'Europa, esdeveniments que els francesos han commemorat en aquest any, 1989, del bicentenari.

El 1789 es troba a París Joan Moliner, Le jeune catalan, com li diuen Pierre de Châteaubroch, descendent del Castellbroc que fou militar a França a la darreria del segle XVII, edita el periòdic La voix des déshérités i viu amb en Joan els fets revolucionaris d'aquell any i dels següents.

Al final de la novel·la el lector trobarà una explicació per a destriar les situacions i els personatges fruit de la fantasia d'aquells que són estrictament històrics.

Amb les arrels del país, com a la vida dels nostres avantpassats, s'entrelliguen l'aventura i la història.

(Sinopsi)