Autors i Autores

Emili Vilanova
1840-1905

Articles

 • ARAMON I SERRA, Ramon: "Pròleg", dins Emili Vilanova: Narracions. Barcelona: Aymà, 1948, p. 9-14.
 • CASSANY, Enric: "La dificultat de triar un meló. Notes sobre l'article de costums a Catalunya", Faig. Revista literària (Manresa), núm 19, 1982, p. 33-41.
 • CASSANY, Enric:"El quadre de costums", dins Joaquim Molas, ed.: Història de la literatura catalana. Barcelona: Ariel, vol. VIII, 1986, p. 392-404.
 • CASSANY, Enric:"La influència del sainet en la prosa costumista del segle XIX", dins Escalante i el teatre del segle XIX (Precedents i pervivència). Barcelona: PAM, 1987, p. 37-55.
 • CUNILLERA, Lluïsa: "Introducció", dins Emili Vilanova: Bèsties embalsamades i altres narracions. Barcelona: Barcanova, 1996, p. 11-33.
 • CURET, Francisco: "Emilio Vilanova" dins El Arte Dramático en el resurgir de Cataluña. Barcelona: Minerva, p. 250-252.
 • FÀBREGAS, Xavier: "El sainet i la comèdia de costums" dins Història del teatre català. Barcelona: Millà, 1978, p. 157-158.
 • JORBA, Manuel: "Emili Vilanova", dins Emili Vilanva: Lo primer amor i altres naracions. Barcelona: Edicions 62-"La Caixa", 1980, p. 5-13.
 • MOLAS, Joaquim: "Notes per a un pòrtic", Faig. Revista literària (Manresa), núm. 19, 1982, p. 7-12.
 • ORS, Eugeni d': "La gent d'en Vilanova", La Veu de Catalunya (Barcelona), 17 de gener de 1906.
 • ORS, Eugeni d': "Sobre l'Emili Vilanova", dins Glosari 1908-1909. Barcelona: Quaderns Crema, 2001.