Autors i Autores

Antoni M. Alcover
1862-1932

Coberta del llibre Doctrina sobre la llengua de les Balears i de València.
Coberta del llibre Epistolari familiar (1896-1931).

Obra

Crítica literària o assaig

  • Ses matances i ses festes de Nadal. Palma: Moll, 1981.
  • "Com he fet mon / Aplec de rondaies mallorquines", Randa (Barcelona), núm. 14, 1983, p. 121-136.
  • Diari de viatges. Palma de Mallorca: Moll, 1988.
  • Doctrina sobre la llengua de les Balears i de València. Palma: Moll, 2001.
  • Dietaris de les eixides, 1900-1902. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2001.
  • Per la llengua. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2001.
  • Quaderns de camp. Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, 2002.
  • La pronúncia llatina entre catalans. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2004.
  • Dietari de l'excursió filològica 1906. Barcelona: Proa, 2006.

Discografia

Obres completes

  • Obres completes. Palma: Moll, vol 1, 2003; vol. 2, 2004.

Altres

Estudis sobre l'autor/autora