Autors i Autores

Vicenç Altaió

Coberta del llibre La dificultad.

Al castellà

  • "Tots hi serem al Port amb la Desconeguda / Todos estaremos allí en el Puerto con la Desconocida / All of us will be there at the harbour with milady of mistery", dins Porta d'aigua. Barcelona: Edicions Lunwerg, 1989 [edició en català, castellà i anglès].
  • La dificultad [La dificultat]. Barcelona: Destino, 2000. (Trad. José Carlos Cataño)
  • La Desconocida [La Desconeguda]. Barcelona: March Editor, 2006. (Trad. Anna Carreras)
  • "El cerebro y las venas / Brain and veins", dins de Eva Lootz, Mundo Seco Benamor Amarga. Murcia: EAV, 2009.