Autors i Autores

Vicenç Altaió

Coberta del llibre Miró and the Catalan Poets.

A l'anglès

  • "Land of the Avenging Angel", dins de Alfredo Jaar, Let there Be Light. The Rwanda Project 1994-1998. Barcelona: Edicions Actar, 1998 [edicions en català, castellà i anglès].
  • Miró and the Catalan Poets [Miró i els poetes catalans]. Barcelona: Sinera - Enciclopèdia Catalana, 2017. (Trad. Mara Faye Lethem i Sam Abrams)
  • The space of Dreams. Barcelona: Mayoral, 2017. (Trad. Paul Hammond i Elena Martí)