Autors i Autores

Bernat Artola i Tomàs
1904-1958

Articles (selecció)

 • AAVV.: "Tributo póstumo", Mijares (Castelló), núm. 16-17, any IX, desembre de 1959.
 • BALAGUER, Enric: "Avantguarda, populisme i literatura kitsch (la generació de 1930 i el redreçament literari)", Simposi Carles Salvador. Alacant -Castelló de la Plana - València, 1993. Caplletra (València), núm. 16, 1994, p. 151-166.
 • BALLESTER, Josep: "Rigor estètic i innovació en la poesia catalana de Postguerra al País Valencià", Revista de Catalunya (Barcelona), núm. 55, setembre de 1991, p. 132-140.
 • CALAFAT, Francesc: "Ausiàs March i la poesia contemporània", Avui Cultura (Barcelona), 23 d'abril de 1997, p. 8-10 i 12-13.
 • CARBÓ, Ferran: "Notes sobre poesia castellonenca del segle XX", dins Miscel·lània Jordi Carbonell-4. Barcelona: Abadia de Montserrat, 1992, p. 211-231.
 • COLOMINES, Joan: "Miscel·lània", Serra d'Or (Barcelona), any XII, núm. 126, març de 1970, p. 50-51.
 • ESQUER Torres, Ramon: "Bernardo Artola en Salamanca; Ausiàs March y Unamuno", Boletín de la Sociedad Cultural Castollenense (Castelló), abril-juny 1959, p. 83-95.
 • FRANCÈS, Josep Miquel i OLUCHA, Ferran: "Bernat Artola, el millor poeta castellonenc", Mediterráneo (València), 17 de setembre de 1981.
 • GARCIA BLANCO, Manuel: "En la muerte de Bernardo Artola", Boletín de la Sociedad Cultural Castollenense (Castelló), XXXV, abril-juny de 1959, p. 96-99.
 • GARCIA GRAU, Manuel: "A tall de definició del concepte del "paisatgisme sentimental". Breu itinerari per la poesia simbolista castellonenca (1940-1965)", dins Miscel·lània Joan Fuster VI. Barcelona: Abadia de Montserrat, 1993, p. 297-305.
 • GIMENO BETÍ, Lluís: "El Lèxic patrimonial castellonenc en l'obra de Bernat Artola: una aproximació", dins Miscel·lània Germà Colón-4. Barcelona: Abadia de Montserrat, 1995, p. 207-228.
 • GUARNER, Luis: "Elegía al poeta amigo", Mijares (Castelló), n. 16-17, any IX, desembre de 1959, p. 9.
 • MELIÀ, Casimir: "Honorat siau, bon amic Bernat Artola", Mediterráneo (València), 18 de març del 1982.
 • MESEGUER, Lluís B.: "Cultura i literatura a Castelló de la Plana: Bernat Artola Tomàs (1904-58)". Fitxa feta a partir del llistat 'Dotze anys d'investigació: tesis i tesines sobre llengua i literatura catalanes (1981-1992)', València: Universitat de València, 1993, sense veure l'original.
 • MESEGUER, Lluís B.: "L'estètica i la crítica en escrits efímers de Bernat Artola", dins Miscel·lània Sanchis Guarner. Barcelona: Abadia de Montserrat: Universitat de València, 1992, p. 359-387 (II).
 • MESEGUER, Lluís B.: "La poètica de Carles Salvador i la generació de 1930", Simposi Carles Salvador. Alacant - Castelló de la Plana - València, 1993. Caplletra (València), núm. 16, 1994, p. 127-149.
 • NABÀS, Ernest: "Bernat Artola, ese desconocido", Mediterráneo (València), 11 de març de 1979.
 • NOS RUIZ, Jaime: "Evocación de Bernat Artola en los años 20", Mediterráneo (València), 16 de maig de 1978.
 • NOS RUIZ, Jaime: "Poemas, canciones o sátiras de Bernardo Artola en las Fiestas de la Magdalena", Mediterráneo (València), 21 de març de 1982.
 • SÁNCHEZ ADELL, Josep: "Bernat Tomàs Artola, fill de Castelló", Mijares (Castelló), núm. 16-17, desembre de 1959, p. 10.
 • SÁNCHEZ GOZALBO, Àngel: "Bernat Artola, fill de Castelló", Mijares (Castelló), núm. 16-17, any IX, desembre de 1959, p. 10.
 • SIRERA, Josep Lluís: "Els Apassionats anys trenta", dins Història literatura valenciana. València: Alfons el Magnànim: Generalitat, 1995, p. 481-518.