Autors i Autores

Bernat Artola i Tomàs
1904-1958

Coberta del llibre Poble.
Coberta del primer volum de les Obres Completes.

Obra

Poesia

  • Cançons d'amor Castelló de la Plana: Tallers Gràfics Hijo de J. Armengot, 1926.
  • Elegies. Castelló de la Plana: Fill de J. Armengot, 1928.
  • Terra: (1930 - 1934). Castelló de la Plana: Societat Castellonenca da Cultura, 1935.
  • Festívoles: tres poemes populars. Castelló de la Plana: Talls. La Gavina, 1941.
  • A l'ombra del campanar. Castelló: Imp."La Gavina", 1945.
  • Poble: (cançoner satíric). Castelló: Tallers "Mielfo", 1947.
  • Llàntia viva: planys i cançons. Castelló: s.n., 1947.
  • Olivera i llorer. Castelló: s.n., 1950; Castellón: Imprenta de la Excma. Diputación Provincial, 1950.
  • Lledons. Ironies i sàtires. Castelló: 1951.
  • Antología poética. València: Ed. Generalitat Valenciana, 1992.

Obres completes

Estudis sobre l'autor/autora