Autors i Autores

Bernat Artola i Tomàs
1904-1958

A l'ombra del campanar.

Aquest és un dels poemaris que perfilen l'interes de l'obra artoliana per la poesia popular i la descripció a través dels seus versos de la gent i els costums del seu poble. El volum conté la dedicatòria "En memòria de mon pare, que m'empeltà l'amor a Castelló".