Autors i Autores

Maria Barbal

Coberta del llibre Pedra de tartera.

Pedra de tartera.

Altres edicions: Barcelona: Cercle de Lectors, 1991 / Barcelona: Empúries, 1992 / Barcelona: La Magrana, 1994; (3a ed. 2001) / Barcelona: Edicions 62, 1994; 2009 / Barcelona: RBA, 2005 (2a ed. 2007) / Barcelona: Columna, 2008 / Barcelona: Labutxaca, 2011 (4a ed. 2014).

Conxa, la protagonista, és la representant d'una generació de dones de poble dotades d'aquell secret orgull que les ha mantingut fermes en la tempestad del drama de la guerra civil espanyola. Originària de la comarca del Pallars, ella és pedra entre les pedres, el seu destí és desviat violentament fins a descarrilar rodolant en una Barcelona que li resulta desproporcionada.

(Sinopsi)


Amb motiu del 30è aniversari de Pedra de tartera, l'any 2015 Maria Barbal reescriu la novel·la i Columna l'edita en una edició acurada. L'obra es publica conjuntament amb el volum d'homenatge Pedres a la tartera: 50 veus commemoren el 30è aniversari de la novel·la de Maria Barbal.