Autors i Autores

Maria Aurèlia Capmany
1918-1991

Coberta del llibre 100 pàgines triades per mi.

100 pàgines triades per mi.

«Haver escrit tant pot resultar engavanyador», diu Maria Aurèlia Capmany en la nota prèvia escrita per a aquest volum.
Per això és tan interessant que, d'una producció tan extensa, l'escriptora hagi triat per al lector les cent pàgines que considera millors, deixant de banda el teatre. Hi trobem els capítols més significatius de novel·les i altres textos, com Betúlia, Un lloc entre els morts, Feliçment, sóc una dona, Quim/Quima, Lo color més blau, El feminisme a Catalunya i Cartes impertinents. També dues cançons molt divertides i dos articles plens d'intenció.