Autors i Autores

Francesc Eiximenis
1327/32-1409

Pòrtic

Francesc Eiximenis (Girona, 1327/32-Perpinyà, 1409), polígraf, frare franciscà i punt de referència fonamental per entendre la societat, la cultura i la literatura catalanes dels segles XIV-XV.

Després d'estudiar a les escoles del seu orde, completa la formació intel·lectual a la Universitat d'Oxford i viatja per diverses ciutats d'Europa. El 1374 obté, gràcies al mecenatge de la família reial de la Corona d'Aragó, el títol de Mestre en Teologia per la Universitat de Tolosa. En tornar a Catalunya es dedica a l'ensenyament i entre 1384 i 1408 viu a València, on escriu la major part de les seves obres i desenvolupa una activitat molt intensa com a predicador i com a conseller de l'ajuntament. Com a recompensa per la seva fidelitat, el 1408 el papa Benet XIII li atorga el títol honorífic de patriarca de Jerusalem i li encomana el bisbat d'Elna, on mor poc després.

L'extensa obra de Francesc Eiximenis, àmpliament traduïda i difosa entre la noblesa i les classes urbanes, té com a objectiu fonamental l'educació religiosa, filosòfica i civil dels laics. La seva aportació a la literatura catalana rau en la qualitat de la seva prosa i en la traça com a narrador d'exemples i d'escenes costumistes i recreador del llenguatge popular. D'altra banda, els seus textos, en bona part inèdits, expliquen la creixent presència de conceptes teològics i escolàstics en la prosa i en la literatura en llengua vulgar de l'època.

A part de les obres llatines, adreçades a un públic universitari o eclesiàstic, destaca l'enciclopèdia Lo Crestià, de la qual només es coneixen els volums Primer, Segon, Terç i Dotzè, escrits entre 1379 i 1386. D'altres obres en català són el Llibre de les dones (1396), la Vita Christi (escrita abans del 1403) o el Llibre dels àngels (1392), la més llegida, impresa i traduïda.


Pàgina elaborada per Guillem Molla per a l'AELC.
Fotografies extretes de Martí de Riquer: "Francesc Eiximenis", dins Martí de Riquer, Antoni Comas, Joaquim Molas: Història de la literatura catalana. Barcelona: Ariel, vol. 2, 1964, p. 313-376; Xavier Renedo i Sergi Gascón (curs.): Prosa. Barcelona: Teide, 1993, i Soledad Vila: La ciudad de Eiximenis: Un proyecto de urbanismo en el siglo XIV. València: Diputació Provincial de València, 1984.