Autors i Autores

Glòria Llobet Brandt

Els ulls del mirall.

No sempre és fàcil emmirallar-se per dins com ho fa la Victòria, una dona a mig camí entre els quaranta i els cinquanta, que no tan sols posa a la balança les insatisfaccions que ha anat recollint al llarg dels anys, sinó que és capaç de trencar amb els lligams estrets que l'empresonen en una buidor existencial sense esperança.

No tothom té el coratge d'aguantar la mirada que, des del fons d'un mirall, esguarda el Salvador i li exigeix que s'enfronti amb uns sentiments difícils d'encaixar.

Les vides de la Victòria i el Salvador, que s'havien encreuat més de vint anys enrere, tornen a trobar-se en un punt del camí en què el bagatge que l'un i l'altra porten a l'esquena comença a deixar traces de cansament als seus rostres...