Autors i Autores

Glòria Llobet Brandt

Què t'angoixa, Núria?

La Núria és una noia impulsiva i amb una tendència clara a portar la contrària a la gent que es mou al seu voltant. El David, en canvi, és un xicot reposat, tranquil i força assenyat. Les circumstàncies que els uneixen són les més adequades per aconseguir que les seves vides es vegin sotragades per autèntics terratrèmols.

En primera persona, els dos protagonistes ens fan arribar les vivències i sentiments d'una etapa complicada a la qual hauran de donar resposta.