Autors i Autores

Miquel-Lluís Muntané

UNESCO: Història d'un somni.

L'Organització de Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO), creada l'any 1946, quan el món es trobava encara sota l'impacte de la Segona Guerra Mundial, és una institució que mou una gran quantitat de persones, de recursos i, per damunt de tot, d'esperances. Les seves actuacions en favor del patrimoni cultural i natural del món, de l'alfabetització i dels drets humans han merescut sovint elogis entusiastes; d'altres vegades, però, també han estat objecte de crítiques i de polèmica.

Miquel-Lluís Muntané, vinculat durant molts anys al moviment de les associacions UNESCO —organitzacions no governamentals que tenen com a objectiu difondre i aplicar sobre el terreny els principis de la UNESCO— i que coneix a fons la vida de la institució, posa en aquest llibre a l'abast dels lectors, d'una manera alhora rigorosa i divulgativa, la història d'aquest organisme, les seves relacions amb Catalunya i els moviments no governamentals que li donen suport. Una obra, per tant, d'interès indubtable, no només per a aquelles persones interessades en el món de la cultura i de les relacions internacionals, sinó senzillament per a tothom que vulgui tenir els ulls ben oberts a la realitat, complexa i dinàmica, del nostre temps.