Autors i Autores

Miquel Àngel Riera
1930-1996

Biografia.

Pròleg de Joan Oliver.

Altres edicions:

  • Barcelona: Columna, 1995.


  • Després d'uns anys de silenci, Miquel Àngel Riera tornà a la poesia amb Biografia. El poeta, tot seguint els consells de Joan Oliver "Pere Quart", va eliminar-hi les imatges oníriques o massa automàtiques i encetà, d'aquesta manera, una expressió més transparent i serena. En aquest volum, vol fixar els seus plantejaments personals davant la vida i el món exterior. Es tracta d'una poesia discursiva, en què predominen les composicions llargues i polimètriques. S'hi entrecreuen passat i present, l'amor a Nai i la relació del jo poètic amb els altres, en una versió molt personal del denominat "compromís cívic". Com afirma Francisco Díaz de Castro, "Es tracta, en aquest procés temporal discontinu, d'afirmar una imatge personal d'ell mateix en el present a través de la trajectòria recorreguda, així com la descripció dels condicionaments i circumstàncies històrics, espacials i humans que han portat el poeta a ser qui és".