Autors i Autores

Miquel Àngel Riera
1930-1996

Fuita i martiri de Sant Andreu Milà.

Pròleg de Josep M. Llompart. Epíleg de Saume Santandreu.

Altres edicions:

  • Barcelona: Edicions 62, 1981; 1987.
  • Barcelona: Planeta, 1988.
  • Barcelona: Destino, 1994.
  • Palma: Moll / Barcelona: Hurope, 2001. (Adaptació de Pere Rosselló; il·lustracions de Pere Joan).


  • Aquesta primera novel·la de Miquel Àngel Riera –que ha aparegut també amb el títol d'Andreu Milà– constitueix un missatge d'amor al proïsme. El llibre presenta nombrosos trets que es retrobarem en les novel·les següents: complexitat tècnica que permet l'anàlisi minuciosa de protagonista, estil complex entès com una eina de penetració psicològica, ambientació en la pagesia mallorquina però sense cap pretensió de ruralisme, etc. A partir de l'accident que porta Andreu Milà al fons d'un barranc, la història recorre el passat i el present d'un home solitari, assedegat d'amor.