Autors i Autores

Miquel Àngel Riera
1930-1996

Illa Flaubert.

Altres edicions:

  • Barcelona: Círculo de Lectores, 1992.
  • Barcelona: Destino. 1994.
  • Barcelona: Mediasat, 2004. (Pròleg de Carme Riera)


  • Illa Flaubert és una anàlisi de les actituds de l'home davant la solitud i la mort. El protagonista, un professor de literatura, emprendrà una recerca de la soledat, com a única via per combatre el poder degradador del temps, que el durà finalment a refugiar-se en el far d'una illa abandonada i a assajar les provatures més diverses per combatre l'avanç irremeiable de la mort. Com a Els déus inaccessibles, Riera abandona el realisme de les primeres obres per endinsar-se en una novel·lística que, en realitat, és una paràbola dels problemes eterns de la vida humana.