Autors i Autores

Joaquim Ruyra
1858-1939

Articles (selecció)

 • CORTADELLAS, Martí: "Montegre, entre la natura i el temps", Revista de Girona, núm. 289, p. 65-67.
 • GARCÉS, Tomàs: "Conversa amb Joaquim Ruyra", Revista de Catalunya, any III, núm. 22, abril 1926, p. 353-367.
 • GAZIEL: "Homenatge a Joaquim Ruyra", dins Un estudiant a París i d'altres estudis. Barcelona: Selecta, 1963, p. 131-136.
 • BUSQUETS i GRABULOSA, Lluís: "Joaquim Ruyra. El rem de trenta-quatre", Literatura Catalana (Agramunt), Editorial Urgell, 1983, p. 81-89.
 • CAPDEVILA, C.: "Joaquim Ruyra, autor dramàtic", Revista de Catalunya, any V, núm. 45, març 1928, p. 252-255.
 • CARDONA, Oswald: Pròleg a El rem del trenta-quatre, Barcelona: Edicions 62, 1968, p. 5-11.
 • GUANSÉ, Domènec: "Joaquim Ruyra", dins Abans d'ara. Barcelona: Proa, 1966, p. 23-31.
 • MONTOLIU, M.: "La vida i l'obra de Joaquim Ruyra", dins Obres completes. Barcelona: Selecta, 1949.
 • PLA, Josep: "Joaquim Ruyra (una petita aventura literària)", dins Homenots. Barcelona: Selecta, 1958, p. 7-44.
 • RIBA, Carles: "Memòries de Joaquim Ruyra", a "Polítics, intel·lectuals i altres assaigs", dins Obres Completes, 2. Assaig crítics. Barcelona: Edicions 62, 1967, p. 696-701.
 • ROIG, Sebastià: "Ruyra, Junceda i la revista Virolet", Revista de Girona (Girona), núm. 278, maig-juny de 2013, p. 66-69.