Autors i Autores

Joaquim Ruyra
1858-1939

Coberta del llibre Marines i boscatges.

Marines i boscatges.

Marines i boscatges aplega quinze narracions de diversa factura: vuit impressions basades en records de l`autor, tres fantasies protagonitzades per personatges de llegenda i quatre novel·letes extraordinàries: "En Garet en l`enramada", "La Fineta", "El rem de trenta-quatre" i "Jacobé". Tot al llarg del volum es deixa sentir el pes de l`experiència personal de l`autor i, sobretot, la presència palpable del paisatge i la vida marinera de Blanes; però, més enllà d`això, el que hi dóna unitat és, sens dubte, la capacitat suggestiva d`un estil de qualitat distingidíssima i sostinguda. Això és el que va convertir Marines i boscatges en un èxit esclatant en el moment de la seva aparició, el 1903, i en va fer el model de prosa literària unànimement reconegut per les primeres generacions d`escriptors del segle xx. El de mar i el de muntanya, es manifesten clarament en el títol i en el contingut de Marines i boscatges, apareguda el 1903 (i convertida, el 1920, en Pinya de rosa).

(Sinopsi d'Edicions 62)

* * *

Altres publicacions:

  • Cabrera de mar: Galerada, 2004.
  • Barcelona: Edicions 62, 2004; 2006; 2010.