Comunicat sobre el Premi Ciutat de Palma de poesia

Des de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC) volem expressar la nostra preocupació davant el fet que una obra no escrita originalment en català, tal com ha declarat el seu guanyador als mitjans, hagi guanyat el Premi Ciutat de Palma Joan Alcover de poesia, i instem l'Ajuntament de Palma a investigar el cas i a prendre les mesures pertinents. Es tracta d'una situació insòlita, que podria contravenir les bases del premi i que atempta contra un dels objectius del guardó, que és el reconeixement i la promoció de la literatura catalana.

Així mateix, insistim en la necessitat que les bases d'aquest guardó i del Premi Ciutat de Palma Llorenç Villalonga de novel·la especifiquin l'editorial que publicarà les obres premiades, en compliment de les recomanacions recollides a la circular «Bones pràctiques en premis literaris» promoguda per la nostra entitat.

Junta Directiva de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana

S'hi han adherit:
Obra Cultural Balear
PEN Català