Drets digitals

Directiva sobre els Drets d'Autor

El 13 de febrer del 2019 el Parlament Europeu i el Consell van acordar el text definitiu de la proposta de la Directiva sobre els Drets d’Autor en el Mercat Únic Digital.

Les associacions d'autors europees van demanar, el passat 20 de març de 2019, donar suport a l'aprovació definitiva de la Directiva sobre els Drets d'Autors (Copyright Directive).

Els autors són el veritable origen de la cadena de valors dels drets d'autor de les indústries culturals i creatives europees, que produeixen un valor afegit del PIB de 509.000 milions d’euros, proporcionen un 7,5% del treball de la Unió Europea.

No obstant això, per a la gran majoria d'autors, és difícil viure del seu ofici i sovint es tracta de tasques poc remunerades. El Parlament Europeu ha jugat un paper decisiu a l'hora d'insistir que la Directiva sobre els Drets d'Autor prengui mesures per pal·liar aquesta anomalia.

Llegiu la carta oberta de les associacions d'autors europees en suport a la Directiva sobre els Drets d'Autor.