Préstec bibliotecari

L’1 d'agost del 2014, el Consell de Ministres del Govern espanyol va aprovar un Reial Decret que estableix el càlcul per posar en pràctica el dret de remuneració que la llei reconeix a l'autor pel préstec de les seves obres a biblioteques i arxius. Aquesta llei, però, arriba amb greus mancances. Segueix sense complir amb el requisit principal que estableixen les directives europees i les sentències del Tribunal de Luxemburg, segons les quals la remuneració no pot ser purament simbòlica, sinó que ha de ser una retribució que permeti l'obtenció per part dels autors d'uns ingressos equitatius.

Aquest reglament arriba amb sis anys de retard, des que el Govern es va veure obligat a modificar la «Ley del Libro» i incloure-hi una disposició transitòria per evitar una sanció de la Comissió Europea, per incompliment reiterat de la Directiva 2006/115/CE sobre «drets de lloguer i préstec i altres drets afins als drets d'autor en l'àmbit de la propietat intel·lectual» i sobre «l'obligació de reconèixer als autors el dret d'autoritzar o prohibir el préstec d'originals i còpies d'obres protegides».

El decret estableix dos tipus de remuneració: 0,004 € per cada obra prestada i 0,05 € per cada usuari. Tot i això, es dona un període d'adaptació que s'allargarà fins al gener de 2016, durant el qual la quota per obra prestada se simplificarà calculant 0,16 € pel nombre d'obres adquirides cada any. Queden exemptes les biblioteques públiques de municipis de menys de 5.000 habitants i les biblioteques d'institucions docents.

infografia
Clica damunt la imatge per ampliar-la.

A la pràctica, als autors no se’ls està remunerant pel préstec de les seves obres a les biblioteques públiques perquè la llei que regula aquest dret no permet una gestió eficient. Després que les principals associacions d’autors del sector del llibre i CEDRO l’any 2016 van demanar un canvi legal perquè la normativa garanteixi una remuneració adequada. El 21 de febrer del 2019 el Congrés dels Diputats va aprovar una reforma de la Llei de la Propietat Intel·lectual, que reforça la protecció dels drets de propietat intel·lectual d’autors i editors, especialment, en l’àmbit de les biblioteques i del sector de la premsa.

La reforma aprovada modifica l’article 37.3 de la LPI, que regula el pagament dels drets d’escriptors i traductors pel préstec dels seus llibres a les biblioteques. L’objectiu d’aquest canvi és evitat la fragmentació del pagament de la remuneració dels autors, en el cas del préstec que es fan a les biblioteques municipals. Aquesta fragmentació ha donat lloc a l’incompliment d’aquest dret per part de la majoria de les institucions afectades. La nova norma trasllada la responsabilitat dels ajuntaments a les diputacions provincials o a les administracions que facin aquestes funcions.

Amb aquesta modificació s’espera que se simplifiqui el sistema i que aquest dret d’autor pugui ser efectiu.