Autors i Autores

Anna Murià
1904-2002

A la recerca de la dona moderna.

Anna Murià va ser una autora radicalment polièdrica i rica en estils i registres. L’articulisme en publicacions com La dona catalanaLa NauLa Rambla i L’Opinió es pot considerar el primer bressol de la seva escriptura, i és un testimoni ben interessant dels anys vint i trenta a la ciutat de Barcelona. Mostra d’una època de grans esperances per als drets de la dona, de conflicte i debat entre distintes concepcions del feminisme, i de gran vigor del periodisme literari català. Una tria temàtica que mostra l’evolució d’una escriptora en construcció amb un apèndix memorialístic en què l'autora fa un repàs generós de les seves companyes de viatge.

Amb edició de M. Àngels Cabré i epíleg d'Eli Bartra.