Ajuts per a socis de CEDRO

Com cada any, el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) posa a disposició d’escriptors i traductors que siguin socis de l'entitat ajuts per a l’adquisició de material sociosanitari o per a casos de necessitat urgent.

Els autors associats a CEDRO majors de 50 anys (nascuts abans de l’1 de gener de 1974) poden sol·licitar un ajut econòmic per a l’adquisició de serveis i material sociosanitari. Es tracta d'un reemborsament parcial de despeses, que consisteix en el reintegrament del 50% d'una factura fins a arribar a 200 € per soci a l'any, per tots els conceptes compresos en l'ajuda: material òptic, audiòfons, tractaments dentals, tractaments podològics i tractament de fisioteràpia de rehabilitació.

Els socis també es poden acollir als ajuts de subsistència per cobrir situacions de necessitat urgent davant la carència de recursos econòmics o derivades d'una malaltia. S'hi inclouen les cobertures de pagament d'habitatge, tractament mèdic no atès per la sanitat pública, adquisició de material adaptat per a discapacitat reconeguda o per una situació prolongada de desocupació. Per a més informació es pot contactar amb la treballadora social de CEDRO, Ascensión Sanz (asanz@cedro.org).

Poden beneficiar-se d'aquests serveis tots els socis de CEDRO que hagin estat donats d'alta abans de l’1 de gener de 2023.

Associar-se a CEDRO
El Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) és l'entitat de gestió d’autors i editors de llibres, revistes, diaris i partitures editats en qualsevol mitjà i suport. 

La seva funció principal és el repartiment entre autors i editors de les quantitats que els corresponen per la utilització de continguts de les seves obres, la gestió col·lectiva de la compensació per còpia privada i de la compensació en concepte de préstec públic. També s'encarrega de concedir les llicències per a la utilització de materials protegits per la llei de propietat intel·lectual. CEDRO defensa els interessos dels autors davant dels tribunals de justícia nacionals i internacionals i forma part d'IFFRO, la Federació Internacional d'Entitats de Gestió de Drets de Reproducció.

Ser-ne membre és gratuït. Informa-te'n aquí

Fotografia: Pexels / Cottonbro studio.