Novetats en la compatibilitat de la pensió i els drets d'autor

Des de l’1 de gener del 2021 el Govern ha incorporat, en els Pressupostos Generals de l’Estat, la compatibilitat de la pensió amb els ingressos per drets d’autor per als jubilats en règim de classes passives, en les mateixes condicions que els de la Seguretat Social.

El Reial Decret 302/2019, del 26 d’abril (BOE 29/4/2019), estableix la compatibilitat entre la percepció de la pensió contributiva de jubilació del sistema de la Seguretat Social i els ingressos obtinguts per la realització de qualsevol activitat de creació artística que generi drets de propietat intel·lectual (en el seu sentit més ampli, a l’efecte del que interessa als associats de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, inclou escriptors i traductors). Aquest decret, que regula la compatibilitat de la pensió contributiva de jubilació amb els drets d'autor, llibres, conferències, etcètera, exclou els jubilats del Règim de Classes Passives, o sigui tots els funcionaris, però des de l’1 de gener del 2021 el Govern ha incorporat, en els Pressupostos Generals de l’Estat, la compatibilitat de la pensió amb els ingressos per drets d’autor per als jubilats en règim de classes passives, en les mateixes condicions que els de la Seguretat Social. Ara només queda pendent l’extensió de la compatibilitat a les pensions no contributives i les d’invalidesa permanent. Pots llegir aquí la informació completa sobre la compatibilitat de la pensió de jubilació amb la creació artística, així com d'altres dubtes freqüents pel que fa a la fiscalitat dels escriptors.

Tot i la incorporació d'aquesta compatibilitat, les situacions personals poden ser molt variades i, en molts casos, requeriran una anàlisi específica. Recorda que com a soci de l'AELC tens assessorament gratuït si el necessites.

Et recordem que el web de l'Associació té un menú específic sobre temes professionals amb fiscalitat, models de contracte, bones pràctiques, drets digitals, préstec bibliotecari i estudis de la professió.