Declaració de Tortosa

L’AELC ha organitzat l’Encontre d'Escriptors en Llengua Catalana, que s'ha celebrat els dies 24, 25 i 26 de novembre a Tortosa, centre geogràfic dels Països Catalans. Coordinat per Anna Pantinat i Mireia Sopena, ha ofert diferents activitats al llarg del cap de setmana i ha reunit un centenar d'autors. La cloenda de l'Encontre ha estat un dinar de germanor durant el qual s'ha fet pública aquesta declaració, consensuada per la Junta Directiva de l'AELC i la Comissió Consultiva, formada pels presidents, vicepresidents, secretaris i coordinadores que han format part de la Junta de l'Associació.

Declaració de Tortosa en defensa dels drets professionals i culturals dels escriptors i traductors en llengua catalana
Reunides a la ciutat de Tortosa, el 26 de novembre del 2023, amb motiu de l’Encontre d’Escriptors en Llengua Catalana, la Junta Directiva i la Comissió Consultiva de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC) acorden fer pública aquesta declaració, que es basa en els antecedents següents:

  • Primer. La literatura catalana és una literatura arrelada en la tradició, consolidada en el present i amb un immens potencial de futur. Som la literatura fundada per autors com Ramon Llull, Ausiàs March, Joanot Martorell, Bernat Metge i Isabel de Villena. Som hereus, entre d'altres, de Guimerà, Joan Alcover, Verdaguer, Rodoreda, Calders i Tísner, Maria Aurèlia Campany, Jordi Pere Cerdà, Joan Fuster, Estellés, Josep Maria Llompart i Maria-Mercè Marçal. Som els èxits i els reconeixements nacionals i internacionals dels autors d’avui i som la gran diversitat de veus i gèneres en què la nostra literatura s’expressa arreu: som narrativa i som poesia, som crítica i assaig, som literatura infantil i juvenil i som teatre, dietarisme, no-ficció. Som la traducció a la nostra llengua d’autors contemporanis i de clàssics de tots els temps. I som, també, la literatura que ha de venir: obres, gèneres i autories que no coneixem i que trobaran en el català un còmplice ideal per crear i expressar-se.

  • Segon. La nostra és una llengua parlada en quatre estats d’Europa, amb deu milions de parlants potencials: els que l’han heretada com a primera llengua i els que se l’han feta seva perquè ells i la llengua s’han triat. Una llengua que troba les primeres manifestacions escrites al segle XII i que avui no només s’expressa als llibres, sinó també als mitjans de comunicació, a Internet, en l’audiovisual i en el conjunt de l’àmbit social. Una llengua, com totes, mereixedora de respecte, foment i cura, i que actualment es troba amenaçada a causa d’un atac orquestrat per part de diverses institucions públiques, cosa que implica l’incompliment sistemàtic de la Carta europea de les llengües minoritzades (1992), que els estats italià, francès i espanyol varen signar els anys 2000, 1999 i 1992, respectivament, i que aquest darrer va ratificar lany 2001.

  • Tercer. Els Països Catalans formen una unitat cultural rica i diversa, que s’expressa amb tots els seus accents i amb els matisos que cada territori ha incorporat en la seva vivència genuïna i particular d’una història i d’una tradició compartides. Per això el nostre àmbit de treball i creació, i també el nostre públic, es desplega en tots i cadascun dels pobles, ciutats i viles dels territoris de parla catalana i en totes aquelles persones que llegeixen, tradueixen i escriuen en la nostra llengua.

En conseqüència, i pels motius expressats, ens comprometem a treballar per avançar en els àmbits següents:

  • Primer. El reconeixement i el respecte dels drets professionals dels escriptors i els traductors. No només pel que fa a la revisió urgent dels models de contracte acordats amb els representants editorials i la creació de models de contracte escènics, sinó també en relació amb qüestions com les bones pràctiques en premis literaris i la participació degudament remunerada d’autors a esdeveniments, o bé la necessitat de l’aprovació d’una legislació europea i estatal que reguli els usos de la intel·ligència artificial (IA) i que respecti de manera escrupolosa els nostres drets morals i la nostra propietat intel·lectual, amb una remuneració adequada i proporcionada.

  • Segon. La defensa dels drets lingüístics i culturals dels catalanoparlants en general i dels autors literaris en particular. Cal, amb extrema urgència, que les institucions públiques posin fi als atacs a la nostra llengua i garanteixin sense excepció els drets recollits en documents com la Carta europea de les llengües minoritzades (1992) o la Declaració de Friburg sobre drets culturals (2007), que, al seu torn, té la base en la Declaració Universal dels Drets Humans (1948). Per una vida cultural i una creació plenes en la nostra llengua, cal que les administracions governamentals respectin i garanteixin aspectes com el coneixement, el prestigi i el foment de l’ús social del català, la llibertat dexpressió, el dret a la identitat cultural, el dret a la participació i laccés a la cultura.

  • Tercer. La vertebració territorial dels Països Catalans com a entitat lingüística i cultural per part de les institucions públiques. Es tracta d’un compromís recollit al punt b de l’article 7 de l’esmentada Carta, segons el qual les institucions han de vetllar pel «respecte de l’àrea geogràfica de cada llengua, de manera que assegurin que les divisions administratives ja existents o noves no constitueixen cap obstacle a la promoció daquesta llengua regional o minoritària». Cal, doncs, que les diverses entitats governamentals fomentin lintercanvi i la cohesió dels territoris de parla catalana i, per descomptat, que posin fi immediatament a les mesures segregacionistes i aïllacionistes actuals.

Perquè hi tenim dret i perquè ens avalen la tasca de la Junta Directiva actual i la trajectòria de prop de mig segle dels membres de la Comissió Consultiva, així com la força i la sensibilitat de tots i cadascun dels nostres 1.810 associats, ens comprometem a defensar les accions i els valors recollits en aquesta declaració, i a emprendre les mesures pertinents, ja siguin en l’àmbit comunicatiu, diplomàtic o legal, per garantir de ple els drets professionals i culturals dels escriptors i traductors en llengua catalana.

Junta Directiva i Comissió Consultiva
de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana


Tortosa, 26 de novembre del 2023

Fotografia: © Carme Esteve / AELC