Recursos relacionats amb el món literari

A la pàgina de l'Associació hi pots trobar els enllaços recomanats, dedicats a recursos relacionats amb el món literari. Es tracta d'un apartat que recull informació interessant per als autors de literatura.

Concretament, s'hi poden consultar llistes d'agències literàries, editorials, festivals literaris, programes de televisió i ràdio sobre literatura, podcasts, residències per a autors, revistes literàries electròniques. També s'hi poden trobar associacions professionals, biblioteques, blogs i webs d'autors, cercadors i bases de dades, diccionaris i enciclopèdies, pàgines literàries, societats de gestió, institucions i entitats públiques.

Accedeix als enllaços recomanats