L'AELC presenta l’estudi sobre la situació professional dels escriptors i traductors

Es tracta d’una nova edició de l’estudi Escriure en català, una de les principals eines de què disposa l’AELC per conèixer la situació professional dels autors literaris, amb la participació rècord de 665 escriptors i traductors, el 38,8% de socis de l’entitat.

Quants escriptors i traductors viuen exclusivament del seu ofici? Quin percentatge de drets d’autor reben habitualment? Quines són les condicions laborals pel que fa a contractes editorials i activitats literàries? I el seu grau d’internacionalització? Aquestes algunes de les preguntes que planteja l’estudi.

Recupera l'acte en imatges

Consulta l'estudi

Aquest matí s’ha presentat al Col·legi de Periodistes, a Barcelona, el tercer estudi Escriure en català de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, que té l’objectiu de traçar un retrat fidedigne de la situació laboral dels escriptors i traductors en català. Coordinat per Sebastià Portell (president), Carme Ros (coordinadora) i Miquel Cabal (tresorer), el treball presenta una sèrie de dades rellevants i representatives sobre les condicions laborals dels autors arreu dels Països Catalans. A l’acte hi han participat Sebastià Portell, president de l’AELC, i Josep Maria Codinach, representant d’APLICA, empresa que ha elaborat l’estudi.

El treball compta amb apartats dedicats a la caracterització inicial de la mostra, la història professional dels enquestats, el seu grau de dedicació i professionalització, la situació general dels oficis d’escriptor i de traductor, la percepció de les administracions, la vertebració territorial dels Països Catalans, la participació en activitats literàries i les condicions amb què es duen a terme, la internacionalització de la pròpia obra literària, la visita a residències literàries, la qüestió de l’autoedició i l’autopublicació o la col·laboració amb agències literàries.

Gràcies a la participació rècord del 38,8% dels associats (665 dels 1713 socis en el moment de llançar l’enquesta), s’han pogut extreure dades rellevants relatives a l’ofici de l’escriptura i la traducció, algunes de les quals són:

 • El 22% dels autors literaris es dediquen a escriure o traduir de manera exclusiva. Més enllà d’aquests, el 60% escriu o tradueix de manera regular (en el cas dels menors de 41 anys la dedicació que es poden permetre majoritàriament és intermitent), i dedica a aquesta activitat entre 10 i 30 hores setmanals.

 • Només 1 de cada 4 autors percep més del 15% d’ingressos provinents de la literatura respecte dels ingressos totals anuals.

 • Encara hi ha un 29% dels socis que no signa mai contractes editorials o només en signa de vegades.

 • Un 21% dels autors no rep cap remuneració per la seva participació en actes literaris i festivals.

 • 3 de cada 10 traductors es dediquen en exclusiva a la traducció: s’hi dediquen a temps complet un 30%, a temps parcial un 32% i esporàdicament un 37%.

 • La mitjana de percentatge de drets d’autor per a l’edició en paper és del 9,5% per als escriptors i de l’1,6% per als traductors.

 • El gènere més conreat pels escriptors és la narració curta. El 62% n’escriu i més de la meitat dels escriptors conreen novel·la, poesia i articles de premsa.

 • Només un 32% dels autors negocia els contractes, encara que entre el 65% i el 69% dels que sí que ho fan tenen èxit la major part de les vegades.

 • El 41,6% dels escriptors ha vist alguna de les seves obres traduïda a altres llengües, majoritàriament al castellà (81%), però també a l’anglès (33%), el francès (31%) i l’italià (24%), entre d’altres.

 • En el 92% dels casos, el nom del traductor apareix a les traduccions publicades (un 60,6% apareix a la coberta, concretament) i un 46% exerceix de prescriptor davant els editors.

 • La traducció significa per als traductors majoritàriament una feina, mentre que per als escriptors, escriure significa sobretot una forma de vida.

 • Només 1 de cada 10 autors creu que el sistema literari dels Països Catalans està prou ben vertebrat territorialment.

L’estudi Escriure en català aporta aquestes i moltes més dades, i es troba disponible des d’avui a la pàgina web de l’AELC, on es pot consultar el resum executiu del treball, que té 48 pàgines. Un dels principals objectius de l’AELC és la defensa dels drets professionals, culturals i lingüístics dels autors, i el primer pas per aconseguir-ho implica tenir un coneixement profund sobre la situació dels associats.

L'estudi compta amb el patrocini de CEDRO i el suport de la Institució de les Lletres Catalanes.

Fotografia: © Carme Esteve / AELC.