Posicionament davant la crisi del Grup Enciclopèdia Catalana

L’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC) ha acompanyat i assessorat legalment vint-i-cinc autors amb deutes pendents per part del Grup Enciclopèdia Catalana durant el darrer any i, davant les notícies de compra dels segells literaris del Grup, n’exigeix el pagament immediat.

D’ençà que va esclatar, el mes de setembre de 2022, la crisi de distribució de llibres més gran que hagi patit el nostre sistema literari, l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana ha vetllat pels drets i la situació professional dels escriptors i els traductors. Aquell mateix mes de setembre, l’AELC va emetre un comunicat (el primer publicat per una entitat del sector) que alertava sobre la qüestió, n’exigia la resolució immediata i demanava que els causants d’aquella crisi n’assumissin la responsabilitat.

Passat més d’un any, i lluny d’haver resolt el problema, constatem que la crisi derivada de la fusió de les distribuïdores Àgora i Les Punxes en Entredos Logistics s’ha traslladat a un dels principals promotors d’aquest moviment empresarial, el Grup Enciclopèdia Catalana (GEC), cosa que ha suposat desenes d’impagaments a escriptors, traductors i correctors de textos per la seva feina.

Per tal de resoldre aquests impagaments, l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana es va posar a disposició dels associats el maig del 2023. De llavors ençà, s’han fet arribar una carta institucional i dues comunicacions formals a través l’advocat de l’entitat al GEC per tal de reconduir la situació i que els pagaments es fessin efectius. Primer es va representar un grup de 15 autors, 12 dels quals ja han rebut el pagament. El mes de desembre de 2023 es va iniciar una segona fase, amb els 3 autors amb pagaments pendents i 10 més que s’hi van sumar. Actualment, l’advocat de l’Associació acompanya aquests 13 associats en un procés monitori, que suposa l’obertura definitiva de la via judicial.

Així doncs, i davant la notícia de compra dels segells literaris del GEC per part d’Abacus i l’empresari Jaume Roures, l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana exigeix que els pagaments pendents s’efectuïn de manera immediata i que es posi fi a aquest greuge als autors literaris del país.

Assessorament legal i fiscal gratuït
Recordem a tots els associats de l’entitat que compten amb l’acompanyament legal i fiscal gratuït de la nostra associació, i que si tenen qualsevol problema vinculat a aquesta crisi o a qualsevol àmbit relacionat amb l’ofici poden contactar amb nosaltres a aelc@escriptors.cat