Manifest dels organismes europeus del sector del llibre

Catalan

Els tres principals organismes europeus del sector del llibre han fet públic un manifest amb les quatre prioritats bàsiques del sector del llibre que haurien de marcar les polítiques de la Unió després de les properes eleccions europees.

La Federació d'Editors Europeus (FEP; Federation of European Publishers), la Federació de Llibreters Europeus (EBF; European Booksellers Federation) i el Consell Europeu d'Escriptors (EWC; European Writers' Council) s'han unit per demanar condicions equilibrades i justes en matèria de drets d'autor, l'aplicació d’un percentatge mínim d’IVA sobre els llibres, unes regles que fomentin la competència justa en el comerç minorista a Internet i unes polítiques educatives que tinguin en compte els recursos educatius i el material docent publicats professionalment.

Els llibres transmeten idees, alimenten la ment i fan que la llibertat d'expressió sigui una realitat. Els ciutadans europeus necessiten accés als llibres per tal d'entendre els valors democràtics subjacents al procés europeu. Els llibres són fonamentals per a la participació dels ciutadans a la vida econòmica, social, cultural i política. Més encara tenint en compte l'emergència de l'economia del coneixement i la creixent demanda d'alfabetització que aquest fet ha comportat.

La cadena del llibre: autors –l'European Writers' Council (EWC)–, editors –la Federation of European Publishers (FEP)–, i llibreters –l'European Booksellers Federation (EBF)– representen una signifcativa diversitat cultural dins d'Europa. L'EWC representa 150.000 autors, cobreix 40 idiomes i tots els gèneres; centenars de milers de persones treballen en el sector editorial i llibreter. Els llibres són el primer sector cultural en termes econòmics, amb un volum de negoci de 22.500 milions d'euros el 2012 i una producció anual de 535.000 títols nous. Els editors europeus disposen d'uns 9 milions de títols diferents en estoc (dels quals més de 2 milions són en format digital).

L'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana forma part de l'European Writers' Council i ha traduit el manifest al català, disponible a continuació:
 


Categoria