S'aprova l'informe de la Subcomissió Parlamentària per al desenvolupament de l'Estatut de l'Artista

Catalan
21 de juny del 2018

La Comissió de Cultura del Congrés dels Diputats ha aprovat avui amb el suport de totes les forces polítiques l'informe no vinculant que ha presentat la Subcomissió Parlamentària per al desenvolupament d'un Estatut de l'Artista.

Malgrat que no inclou totes les demandes del sector, aquest informe representa un avenç extraordinari per a les reivindicacions històriques dels artistes, creadors i treballadors de la cultura.

La subcomissió ha basat el seu informe en el document marc que vam elaborar, signar i presentar unes 90 associacions de tot l'Estat espanyol, entre les quals l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana des de bon començament. Va ser coordinat per Patacho Recio, representant de l'associació Junta de Autores de Música, i inclou 50 propostes concretes amb l'objectiu de plantejar canvis en la normativa que permetin al sector poder desenvolupar la seva professió amb totes les garanties necessàries. Aquest document marc, va ser elaborat en l'àmbit estatal prenent com a base i com a guia l'estudi del CoNCA 36 propostes per a la millora de la condició professional en el món de la cultura, que es va presentar el 2016 al Parlament de Catalunya amb la col·laboració dels diversos sectors culturals catalans.

L'informe recull un seguit de recomanacions dividides en fiscalitat, protecció laboral i Seguretat Social, i compatibilitat entre pensió i ingressos en concepte d'activitat creativa.

La sintonia d'aquesta Subcomissió Parlamèntària amb la majoria de demandes històriques d'artistes i creadors representa un canvi d'actitud considerable, que s'ha produït quan el sector artístic en pes ens hem organitzat de manera col·lectiva a escala estatal per a presentar en bloc les demandes. Així i tot, ara els grups parlamentaris han de discutir internament l'informe de la Subcomissió, i s'ha d'elaborar un Projecte de Llei que posteriorment haurà de ser aprovat al Congrés i al Senat. Un procés llarg que caldrà vetllar fins al final.


Descarregueu aquí l'informe de la subcomissió.


Més informació:


CoNCA: La Comissió de Cultura del Congrés dels Diputats aprova l’Informe per a l’elaboració d’un Estatut de l'Artista.
Europa Press: Unanimidad en el Congreso para aprobar el Estatuto del Artista: "Hará un poco menos difícil su vida".

AELC (juliol de 2017): Es presenta el document marc per a l'elaboració de l'Estatut de l'artista.


Més informació a l'apartat de Temes professionals: Autors pensionistes i Estatut de l'Artista.

Categoria