Retrats, 15: Joan Francesc Mira

Col·lecció dedicada a presentar la personalitat i l'obra de l'autor.