Retrats, 15: Joan Francesc Mira

Dedicat a presentar la personalitat i l'obra de l'autor.
PDF557.1 KB