Retrats, 19: Maria Barbal

Dedicat a presentar la personalitat i l'obra de l'autora.
PDF436.54 KB