Homenatge a Josep M. Llompart

Autors diversos
Editorial Moll 1993

El dia 28 de novembre de 1992, en el Teatre Principal de Palma, ple de gom a gom, l'AELC retia homenatge d'amistat i admiració a Josep M. Llompart. I ho feia de la manera més escaient a un home que havia proclamat la seva vocació de poeta per damunt de tot: oferint-li un grapat de versos per boca dels seus autors. El volum recull els parlaments d'Eusèbia Rayó, Jaume Pérez Montaner, Avel.lí Artís-Gener, Vicenç Llorca, Antoni Mir i els poemes i textos de Lluís Alpera, Miquel Bota Totxo, Rafel Crespí, Guillem d'Efak, Bartomeu Fiol, Gabriel Florit, Pere Gimferrer, Pere Gomila, Damià Huguet, Gaspar Jaén i Urban, Vicenç Llorca, Miquel López Crespí, Josep Marí, Miquel Martí i Pol, Biel Mesquida, Pere Morey Servera, Antoni Nadal, Bernat Nadal, Jordi Pàmias, Joan Perelló Ginard, Jaume Pérez Montaner, J. Pomar, Damià Pons i Pons, Margalida Pons, Ponç Pons, Miquel Àngel Riera, Pere Rosselló Bover, Jaume Santandreu, Jordi Sarsanedas, Jean Serra, Àngel Terron, Antoni Vidal Ferrando i Marià Villangómez.

Si voleu consultar aquesta publicació adreceu-vos a aelc@escriptors.cat.