Autors i Autores

Josep Lluís Aguiló

Obra poètica en antologies

  • Entre dos mil·lennis. 16 poetes de les darreres dècades. Palma: Diari de Balears / Hora Nova, 2005.
  • Tretze per tres. Palma: Perifèrics, 2006.
  • Els perfils d'Odisseu (Antologia de la poesia jove a les Illes Balears) [Edició bilingüe català-castellà. A cura d'Antoni Xumet Rosselló]. Madrid: Calambur, 2007.
  • Grans èxits. Palma: Moll, 2010.
  • Majorque, l'île aux poètes. París: Illador, 2011.
  • Six catalan poets. Arc Publications, 2013.