Autors i Autores

Caterina Albert (Víctor Català)
1869-1966

Portada de la revista Nadala 2005 dedicada a Caterina Albert i a la tradició literària del segle XX escrita en femení.

Articles (Selecció)

 • ALBERT, Lluís: "El pròleg epilogant", El Punt, 29 d'abril 1990.
 • ALBERT, Lluís: "Aproximació al perfil humà de Caterina Albert i Paradís, «Víctor Català»", Fulls d'Història Local (L'Escala), núm. 23, abril 1991.
 • ALBERT, Lluís: "L'ex-libris de Víctor Català", Avui, 11 de gener 1992.
 • ALVARADO, Helena: "Caterina Albert/Víctor Català o l'apassionament per l'escriptura", dins Caterina Albert: La infanticida i altres textos. Barcelona: laSal, 1984, p. 9-35.
 • ALVARADO, Helena: "Caterina Albert/Víctor Català: una autora motriu-matriu dins la literatura catalana de dones", dins Isabel Segura [et. alt]: Literatura de dones: una visió del món. Barcelona: laSal, 1988, p. 27-38.
 • ALVARADO, Helena: "Caterina Albert/Víctor Català: la modernitat d'una clàssica de la literatura catalana", Cultura (Barcelona), núm. 19, gener 1991, p. 43-46.
 • ALVARADO, Helena: "L'adaptació cinematogràfica de Solitud", Cultura (Barcelona), núm. 19, gener 1991, p. 47.
 • ALVARADO, Helena: "La modernitat i l'originalitat de Solitud", dins: Els debats de l'Institut. Cicle de conferències i taules rodones (7 octubre-9 desembre 1991). Barcelona: Institut Català de la Dona, 1992, p. 11-14.
 • ANGLADA, Maria Àngels: "Caterina Albert, arqueòloga", dins Els debats de l'Institut. Cicle de conferències i taules rodones (7 octubre-9 desembre 1991). Barcelona: Institut Català de la Dona, 1992, p. 15-17.
 • ARNAU, Carme: "Víctor Català", dins Víctor Català: Solitud. Barcelona: Edicions 62, 1979, p. 5-10.
 • ARNAU, Carme: "Víctor Català", dins Víctor Català: Drames rurals. Caires vius. Barcelona: Edicions 62, 1982, p. 5-10.
 • BADIA, Lola: "Solitud, novel·la", Quaderns Crema (Barcelona), 2a sèrie, núm. 8, gener 1984, p. 27-35.
 • BARTRINA, Francesca: "(M)othering the Self: la dramatúrgia femenina de Víctor Català", dins Actas of the 4th Hispanic Studies Postgraduate Conference. Londres: Embajada de España, 1996, p. 15-22.
 • BARTRINA, Francesca: "Representacions de la bellesa femenina en la narrativa curta de Caterina Albert/Víctor Català", dins Àngels Carabí i Marta Segura (ed.): Belleza escrita en femenino. Barcelona: Universitat de Barcelona: Centre Dona i Literatura, 1998, p. 87-97.
 • BARTRINA, Francesca: "Teatre de dona al tombant de segle: La infanticida de Caterina Albert", Lectora, núm. 3, 1998, p. 39-48.
 • BARTRINA, Francesca; ESPASA, Eva i GODAYOL, Pilar: "Narrating the Nation: Three Catalan Women Writers", Donaire, núm. 15, novembre 2000, p. 3-9.
 • BERNILS, Josep M.: "La Caterina Albert més familiar", Revista de Girona (Girona), núm. 284, maig-juny de 2014, p. 48-50.
 • BLOOMQUIST, Gregory: "Notes per a una lectura de Solitud", Els Marges, núm. 3, gener 1975, p. 104-107.
 • BOFARULL I GALLOFRÉ, Benjamí: "Caterina Albert i Paradís, «Víctor Català»: Empori i l'arqueologia", Fulls d'Història Local (L'Escala), núm. 25, juny 1991.
 • BOSCH I VIOLA, Enric: "Víctor Català, Un film (3.000 metres)", L'Avi Muné (Sant Feliu de Guíxols), 18 de desembre 1926.
 • BOSCH I VIOLA, Enric: "Víctor Català, Un film (3.000 metres)", La Nova Revista, any I, núm. 4, 1927, p. 373-375.
 • CARBONELL, Neus: "La bogeria textual i l'escriptura esquinçada a The Yellow Wallpaper de Charlotte Perkins Gilman i a La infanticida de Víctor Català", dins Margarida Aritzeta i Montserrat Palau (ed.): Paraula de dons. Actes del Col·loqui «Dones, literatura i mitjans de comunicació». Tarragona: Diputació de Tarragona, 1997, p. 65-70.
 • CAPMANY, Maria Aurèlia: Els silencis de Caterina Albert, a Víctor Català, Obres completes, Selecta, Barcelona, 1972, p. 1.853-1.868.
 • CARNER, Josep: "Los jardines del renacimiento (Víctor Català)", El Periódico, 16 de febrer 1909. Reproduït dins: Núria Nardi i Iolanda Pelegrí (ed.): El Reialme de la poesia. Barcelona: Edicions 62, 1986, p. 104-106.]
 • CASACUBERTA, Margarida: "Un pseudònim contra la tafaneria", El Punt, 12 d'abril 1992.
 • CASTELLANOS, Jordi: "Les multituds: en el centre mateix de la narrativa modernista", dins Ramon Casellas: Les multituds. Barcelona: Antoni Bosch, 1978, p. 9-41.
 • CASTELLANOS, Jordi: "Solitud, novel·la modernista", Els Marges, núm. 25, 1982, p. 45-70.
 • CASTELLANOS, Jordi: "Víctor Catala i el cinema", Ratlles (Quatre), març 1985, p. 30-32.
 • CASTELLANOS, Jordi: "Víctor Català", dins: Martí de Riquer; Antoni Comas i Joaquim Molas (ed): Història de la literatura catalana. Barcelona: Ariel, vol. 8, 1986, p. 579-623.
 • CASTELLANOS, Jordi: "Víctor Català, escriptora", dins: Literatura, vides, ciutats. Barcelona: Edicions 62, 1997.
 • CASTELLANOS, Jordi: "Víctor Català i el seu temps", dinsEscriptores: De Caterina Albert als nostres dies, Nadala 2005 (Barcelona), any XXXIX, núm. 5, 2005, p. 21-30.
 • CÒNSUL, Isidor: "Estudi introductori", dins Víctor Català: Solitud. Barcelona: La Magrana, 1996, p. 5-46.
 • [Destino]: "Víctor Català y la crítica", núm. 409, 19 de maig 1945.
 • DUPLÁ, Cristina: "Historia y ficción en Caterina Albert/Víctor Català", dins Àngels Carabí i Marta Segarra (ed.): Mujeres y literatura. Barcelona: P.P.U., 1994, p. 71-77.
 • FÀBREGAS, Xavier: "El teatre de Víctor Català a l'escenari", Serra d'Or, any IX, 4 d'abril 1967, p. 341-343.
 • Feminal (suplement mensual d'Ilustració Catalana), 1907-1917.
 • FEBRÉS, Xavier: "Víctor Català contra el govern català", Revista de Girona, núm. 292, setembre-octubre de 2015, p. 41-43.
 • GAVAGNIN, Gabriella: "Lettura di Solitud", AISC (Nàpols), 1987.
 • GAVAGNIN, Gabriella: "La teoria poètica de Víctor Català", dins: Miscel·lània Jordi Carbonell. Estudis de llengua i literatura catalanes, XXII. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1991, p. 219-234.
 • GUANSÉ, Domènec: "Un film de Víctor Català", Revista de Catalunya, desembre 1926, p. 654-656.
 • JULIÀ, Maria Lluïsa: "Les imatges de la dona en la narrativa de Víctor Català (1902-1907)", Actes de les primeres jornades d’estudi sobre la vida i l’obra de Caterina Albert i Paradís “Víctor Català”, Publicacions de l’Abadia de Montserrat i Ajuntament de L’Escala, 1993, 247-274.
 • JULIÀ, Maria Lluïsa: "Pròleg", dins Víctor Català: Cendres i altres contes. Barcelona: Pirene, 1995, p. 7-13.
 • JULIÀ, Maria Lluïsa: "Introducció", dins Víctor Català: Mosaic III. Barcelona: Edicions 62, 2000, p. 5-10.
 • MARAGALL, Joan: "El sentiment de pàtria", dins: Obres completes. Barcelona: Selecta, vol. I, 1960, p. 741.
 • JULIÀ, Maria Lluïsa: "Poesia catalana", dins: Obres completes. Barcelona: Selecta, vol. II, 1961, p. 143-145.
 • JULIÀ, Maria Lluïsa: "Carta a Enric Fuentes, 14 de juliol de 1907", dins: Obres completes. Barcelona: Selecta, vol. I, 1960, p. 986-987.
 • JULIÀ, Maria Lluïsa: "Epistolari a Caterina Albert", dins: Obres completes. Barcelona: Selecta, vol. I, 1960, p. 938-954.
 • MARÇAL, Maria Mercè; JULIÀ, Lluïsa: "En dansa obliqua de miralls: Pauline M. Tarn (Renée Vivien) - Caterina Albert (Víctor Català) - Maria-Antònia Salvà", dins Maria Mercà Marçal (ed.):
 • Cartografies del desig. Quinze escriptores i el seu món. Barcelona: Proa, 1998, p. 21-56.
 • MARFANY, Joan Lluís: "El Modernisme", dins Martí de Riquer; Antoni Comas i Joaquim Molas (ed): Història de la literatura catalana. Barcelona: Ariel, vol. 8, 1986, p. 75-142.
 • MARTÍNEZ-SAGI, Anna Maria: "Víctor Català", La Rambla, 18 de maig 1931, p. 12.
 • MAS I MORILLAS, M. Carme: "Aportacions a l'estudi de Maria Domènech a través de la correspondència amb caterina Albert", dins Margarida Aritzeta i Montserrat Palau (ed.): Paraula de dons. Actes del col·loqui «Dones, literatura i mitjans de comunicació». Tarragona: Diputació de Tarragona, 1997, p. 254-272.
 • MIQUEL I PLANAS, Ramon: "Les poesies de Víctor Català", Joventut, any VI, núm. 282, 6 de juliol 1905, p. 429-450.
 • MIQUEL I PLANAS, Ramon: "Nota editorial", dins Víctor Català: Solitud. Barcelona: Casa Miquel Rius, 1929, p. 1-15.
 • MOLERO, Natàlia: "A l'ombra de Víctor Català", Presència, 27 de gener-2 de febrer 1991.
 • MOLLER-SOLER, María Lourdes: "Caterina Albert o la 'solitud' de una escritora", Letras feminas, núm. 9, 1983, p. 11-21.
 • MOLLER-SOLER, María Lourdes: "El descenso liberador de Mila en Solitud de Caterina Albert, Alba de América, núm. 6-7, 1986, p. 70-91.
 • MONTOLIU, Manuel de: "Víctor Català", dins: Estudis de la literatura catalana. Barcelona: Societat Catalana d'Editors, 1912, p. 63-73.
 • MORALES, Mari Luz: "Alguien a quien conocí", Diario de Barcelona, 30 de juliol 1972.
 • MORATÓ, Josep: "Caires vius", La veu de Catalunya, 24 de setembre 1902.
 • NARDI, Núria: "Entorn de la segona edició de les Obres completes de Víctor Català", Els Marges, núm. 1, maig 1974, p. 108-110.
 • NARDI, Núria: "Pròleg", dins Víctor Català: Contes diversos. Barcelona: Laia, 1981, p. 7-21.
 • NARDI, Núria: "Víctor Català. Caires vius", dins Joan Manuel Prado i Francesc vallverdú: Història de la literatura catalana. Barcelona: Edicions 62: Orbis, vol. 4, 1984, p. 93-104.
 • NARDI, Núria: "Víctor Català. Caires vius", dins Joan Manuel Prado i Francesc vallverdú: Història de la literatura catalana. Barcelona: Edicions 62: Orbis, vol. 4, 1984, p. 75-76.
 • NARDI, Núria: "Introducció", dins Víctor Català: Solitud. Barcelona: Edicions 62, 1990, p. 5-26.
 • NARDI, Núria: "Introducció, Apèndix i Cronologia", dins Víctor Català: Drames rurals. Barcelona: Barcanova, 1992, p. 9-28, 253-303.
 • NARDI, Núria: "Introducció a l'obra narrativa de Caterina Albert", dins: Els debats de l'Institut. Cicle de conferències i taules rodones (7 octubre-9 desembre 1991). Barcelona: Institut Català de la Dona, 1992, p. 18-23.
 • NARDI, Núria: "Introducció", dins Víctor Català: Contes. Barcelona: Bruño, 1994, p. 9-53.
 • OLIVER, Miquel dels Sants: "Víctor Català: Solitud", dins: Obres completes. Barcelona: Selecta, 1948, p. 447-452.
 • [El País]: "Un Cànon sense Bloom", 23 d'abril 1996, p. 4-8.
 • PAGÈS I JORDÀ, Vicenç: "El corrector mexicà de Solitud", El Punt, 12 d'abril 1992.
 • PAGÈS I JORDÀ, Vicenç: "Víctor Català, un enigma", El Punt, 5 de setembre 1993.
 • PLA, Josep: "Caterina Albert-Víctor Català", dins: Obres completes. Vol. 17: Retrats de Passaport. Barcelona: Destino, 1979, p. 449-455.
 • PORCEL, Baltasar: "La realidad y el mito", Destino, núm. 1478, 5 de febrer 1966.
 • PORCEL, Baltasar: "Víctor Català, entre la realitat i el mite", dins: Exercicis més o menys espirituals. Barcelona: Edicions 62, 1969, p. 143-145.
 • PORCEL, Baltasar: "Caterina Albert: Un retrato", dins Víctor Català: Soledad. Barcelona: Alianza Editorial: Enciclopèdia Catalana, 1986, p. 1-9. (Trad. Basilio Losada)
 • POUS I PAGÈS, Josep (Joan d'Avinyó): "Llibres nous (Llibre blanch, Policromi i Tríptic), El Poble Català, núm. 36, 15 de juliol 1903, p. 3.
 • RAS, Matilde: "Las grandes firmas de Catalunya. Víctor Català", Estampas (Madrid), 3 de juliol 1928.
 • ROIG I LLOP, Tomàs: "Víctor Català i el teatre", Destino, núm. 1487, 5 de febrer 1966.
 • ROIG I LLOP, Tomàs: "Aportació a l'estudi de Víctor Català", Recull (Blanes), núm. 1285, juliol 1976, p. 23-24.
 • ROTELLA, Pilar V.: "Women Alone: Solitude, Silence, and Selfhood in Caterina Albert and Sibilla Aleramo", Catalan Review, núm. 1, vol. 12, 1998, p. 101-110.
 • SALTOR, Octavi: "Un film (3.000 metres)", La Veu de Catalunya, núm. 31, març 1927.
 • SALTOR, Octavi: "Ofrena", dins Víctor Català: Solitud. Barcelona: La Llumanera, 1961.
 • SERRAHIMA, Maurici: "Víctor Català", dins: Dotze mestres. Barcelona: Destino, 1972, p. 227-250.
 • TAYADELLA, Antònia; CASSANY, Enric: "Els orígens de la novel·la, dins Martí de Riquer; Antoni Comas i Joaquim Molas (ed): Història de la literatura catalana. Barcelona: Ariel, vol. 7, 1986, p. 411-436.
 • TAYADELLA, Antònia: "La novel·la realista, dins Martí de Riquer; Antoni Comas i Joaquim Molas (ed): Història de la literatura catalana. Barcelona: Ariel, vol. 7, 1986, p. 505-542.
 • TORRENDELL, J.: "Llibres, llibres, llibres!", Catalunya, any II, núm. 5, febrer 1931, p. 4.
 • TORRES-POU, Joan: "Solitud, el despertar moderniste de Víctor Català", Romance Notes, núm. 30.3, 1990, p. 199-205.
 • TRIADÚ, Joan: "Viatge de retorn a Víctor Català", Serra d'Or, any XI, núm. 120, 15 de setembre 1969, p. 51-53.
 • VIA, Lluís: "Víctor Català - 4 monòlegs", Joventut, any II, núm. 66, 16 de maig 1901, p. 341-342.
 • VIA, Lluís: "Un nou llibre de Víctor Català. Cayres vius", Feminal, núm. 2, 26 de maig 1907.
 • VIA, Lluís: "Pròleg a la cinquena edició", dins Víctor Català: Solitud. Barcelona: Llibreria Verdaguer, 1946, p. 13-39.
 • VIDAL ALCOVER, Jaume: "Víctor Català. Autenticitat i eficàcia", Serra d'Or, any XI, núm. 120, 15 de setembre 1969, p. 57-59.
 • VILANOVA, Antoni: "La obre narrativa de Víctor Català", Destino, núm. 1487, 5 de febrer 1966.
 • VILARÓS, Teresa: "Caterina Albert i Paradís ("Víctor Català")", dins Linda Gould Levine, Glen Engelson Marson i Gloria Leiman Waldma (ed.): Spanish Women Writers: A Bio-bibliographical Source Book. Westport: Greenwood Press, 1993, p. 12-22.
 • VILLAS, Montserrat: "Follas novas de Rosalía de Castro i Solitud de Víctor Català: l'expressió de la saudade i de la soledade", dins: Miscel·lània Joan Fuster. Estudis de llengua i literatura catalanes, IV. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1991, p. 291-309.
 • WILSON, J.M.: "Solitud", Vida Nova (Montpeller), núm. 6, 1956.
 • YATES, Alan: "Solitud i els drames rurals", Serra d'Or, any XI, núm. 120, 15 de setembre 199669, p. 54-56.
 • YATES, Alan: "Víctor Català. Solitud", Catalan Writing, núm. 3, 1989.
 • ZANNÉ, Jeroni: "Notas biográficas", Joventut, núm. 5, 21 de gener 1904, p. 47.
 • ZANNÉ, Jeroni: "Recordances al voltant de Solitud", Catalunya, any III, núm. 5, febrer 1931, p. 2-3. •  
 • [Bibliografia extreta del llibre de Francesca Bartrina: Caterina Albert / Víctor Català. La voluptuositat de l'escriptura. Vic: Eumo, 2001.]