Autors i Autores

Caterina Albert (Víctor Català)
1869-1966

Coberta de Drames rurals i Caires vius, de la col. Millors Obres de la Literatura Catalana.

Drames rurals.

Altres edicions:
 
  • Barcelona: Selecta, 1948. (5a ed., 1982)
  • Barcelona: Barcanova, 1992. (Cur. Núria Nardi)
  • Barcelona: Edicions 62, 1982; 1994. (Editat conjuntament amb Caires vius)
  • Barcelona: Educaula, 2010. (17a ed., 2012)


  •