Autors i Autores

Caterina Albert (Víctor Català)
1869-1966

Entrevistes

  • BERNILS, Josep M.: "Cara a cara con Caterina Albert Paradís, «Víctor Català»", Canigó (Figueres), any VI, núm. 67, setembre 1959.
  • D'ASSALI, Marthe: "La ilustre escritora Víctor Català y su lección de humildad", El Noticiero Universal (Barcelona), 23 d'abril 1960.
  • DEL ARCO, M. : "Víctor Català. «Soledad», «Paz», «Serenidad», Víctor Català, o si ustedes quieren Caterina Albert", Paseo (Barcelona), 30 de juny 1957.
  • GARCÉS, Tomàs: "Entrevista amb Víctor Català", Revista de Catalunya (Barcelona), núm. 3, juliol-desembre 1926, p. 126-134. També dins, Víctor Català, Obres Completes, p. 1747-1755.
  • MANZANO, Rafael: "Catalina Albert, «Víctor Català», nos habla de «Solitud»", Solidaridad Nacional (Barcelona), 1 de setembre 1957.
  • PORCEL, Baltasar: "Víctor Català a contrallum", Serra d'Or (Barcelona), any VII, núm. 10, octubre 1965, p. 65-69.