Autors i Autores

Caterina Albert (Víctor Català)
1869-1966

Coberta del llibre Caterina Albert / Víctor Català. La voluptuositat de l'escriptura.
Coberta del llibre de Josep Miracle i Montserrat Víctor Català.
Coberta del llibre Actes de les primeres jornades d'estudi sobre la vida i obra de Caterina Albert i Paradís.

Estudis

 • ALBERT, Lluís: Mil adagis recopilats per Caterina Albert i Paradís - Víctor Català. L'Escala: Ajuntament de L'Escala, 2000.
 • ALBERT, Lluís: Víctor Català. Una biografia insòlita. Figueres: Brau, 2012.
 • ALVARADO, Helena: «Solitud» de Víctor Català. Barcelona: Empúries, 1997.
 • ARTEAGA IRIARTE, M. Elisa: Estudio de la narrativa de Grazia Deledda. Aproximación comparativa a las obras de Emilia Pardo Bazán y Víctor Català [tesi doctoral]. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 1995.
 • BARTRINA, Francesca: Caterina Albert/Víctor Català. La voluptuositat de l'escriptura. Vic: Eumo, 2001.
  —— Gènere i escriptura: l'obra de Caterina Albert/Víctor Català [tesi doctoral]. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 1999.
 • CASACUBERTA, Margarida; RIUS, Lluís: Els Jocs Florals d'Olot (1890-1921). Olot: Editora de Batet, 1988.
 • CASACUBERTA, Margarida: Víctor Català, l’escriptora emmascarada. Barcelona: L'Avenç, 2019.
 • CASTELLANOS, Jordi: Raimon Casellas i el Modernisme. Barcelona: Curial: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1983.
 • CHARLON, Anne: La condició de la dona en la narrativa catalana femenina. Barcelona: Edicions 62, 1990.
 • CLOS, Fèlix (ed.): Judicis crítics referents a «Drames rurals» de Víctor Català. Barcelona: Tipografia de l'Avenç, 1903.
 • DE LA COLLA [diversos autors]: Bodes d'argent. Barcelona: Estampa de la Renaixença, 1930.
 • FERRATER, Gabriel: "Solitud" [conferència mecanoscrita]. Barcelona: Universitat de Barcelona, 17 d'abril 1967.
 • FOLCH I TORRES, Joaquim: Els dibuixos de Víctor Català. Barcelona: Josep Porter, 1950.
 • KARR, Carme: Cultura femenina (Conferències a l'Ateneu). Barcelona: Biblioteca Popular de L'Avenç, 1910.
 • PRAT, Enric; VILA, Pep: Actes de les primeres jornades d'estudi sobre la vida i l'obra de Caterina Albert i Paradís «Víctor Català». Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1993.
 • MARFANY, Joan Lluís: Aspectes del modernisme. Barcelona: Curial, 1975.
 • MIRACLE, Josep: Víctor Català. Barcelona: Alcides, 1963.
  —— Caterina Albert i Víctor Català. Barcelona: Dopesa, 1978.
 • MONSERDÀ, Dolors: El feminisme a Catalunya. Barcelona: Llibreria Francesch Puig, 1907.
  —— Estudi feminista. Orientacions per la dona catalana. Barcelona: Lluís Gili, 1909.
  —— La influència de l'home en el camp de les obres femenines. Conferència 2a de la sèrie organitzada per la Molt Il·lustre Junta de Dames de Barcelona, pronunciada el dia 11 de febrer de 1919 a la sala Mozart. Barcelona: Bloud i Gay Editors, 1919.
 • NARDI, Núria: Els "drames rurals" de Víctor Català [tesi de llicenciatura]. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 1973.
 • OLLER, Narcís: Memòries literàries. Barcelona: Aedos, 1962.
 • OLLER I RABASSA, Joan: Biografia de Víctor Català. Barcelona: Rafael Dalmau, 1967.
 • TASIS I MARCA, Rafael: Una visió de conjunt de la novel·la catalana. Barcelona: Publicacions de «La Revista», 1935.
 • TRIADÚ, Joan: Antologia de contistes catalans (1859-1959). Barcelona: Selecta, 1950.
 • VILLAS, Montserrat: La morfologia del lèxic de «Solitud» de Víctor Català. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1999.
 • YATES, Alan: Una generació sense novel·la? Barcelona: Edicions 62, 1975.

[Bibliografia extreta del llibre de Francesca Bartrina: Caterina Albert / Víctor Català. La voluptuositat de l'escriptura. Vic: Eumo, 2001]