Autors i Autores

Caterina Albert (Víctor Català)
1869-1966

Coberta del llibre Vida mòlta.

Vida mòlta.

Aquest llibre ofereix una tercera sèrie dels famosos "drames rurals" de Víctor Català, aplegats amb el títol suggestiu de Vida mòlta. Les narracions que s'hi contenen, de més a més de l'interès que desperten pel fet d'ésser escrites tot recentment i per tant inèdites, demostren que el seu autor no ha perdut, en cinquanta anys, ni un bri d'aquella força, d'aquella virilitat que ha posat tan amunt el nom de la il·lustre escriptora.